Print


 

 

Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2007

 

Tip situatii financiare depuse

BILANT COMPLET CONFORM ORDINULUI 1752/2005

Indicatori din BILANT

lei

Active imobilizate TOTAL

887423327

Active circulante TOTAL, din care

559202487

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)

72199928

Casa si conturi la banci

204864152

Creante

282138407

Capitaluri - Total, din care

505272751

Capital social subscris si varsat

208577253

Patrimoniul regiei

-

Patrimoniul public

-

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

84582186

Datorii Total

856770877

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri

1835276537

Venituri totale

1895575651

Cheltuieli totale

1889447208

Profitul brut al exercitiului

6128443

Pierderea bruta a exercitiului

-

Profitul net al exercitiului

4736730

Pierderea neta a exercitiului

-

Indicatori din DATE INFORMATIVE

Numar mediu de salariati

18766

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN

Transporturi pe calea ferata