Print

  


 

Modelele de imprimate de serviciu

utilizate de CFR Marfă pentru efectuarea transporturilor pe calea ferată

 

Arătarea vagoanelor

Anexa 1.1

 

Borderou pentru predarea – primirea documentelor între salariaţii CFR Marfă

 

Anexa 1.2

 

Comandă pentru punerea la dispoziţie a vagoanelor  pentru încărcare şi transport

Anexa 1.3

 

 

Confirmare (de primire a scrisorii de trăsură)

Anexa 1.4

Lista de predare - primire

Anexa 1.5

Notă de cântărire

Anexa 1.6

 

Avizarea punerii la dispoziţie a mijloacelor de transport pentru încărcare

Anexa 1.7

 

Avizarea destinatarului privind eliberarea (livrarea) mărfii

Anexa 1.8

Registrul de evidenţă a sigiliilor CFR Marfă

Anexa 1.9

 

Registrul de predare - primire a vagoanelor EXPEDIERI

Anexa 1.10.1

 

Registrul de predare - primire a vagoanelor SOSIRI

 

Anexa 1.10.2

 

Registrul de evidenţă a proceselor verbale

 

Anexa 1.11

 

ÎMPUTERNICIRE (dată clientului pentru efectuarea formalităţilor vamale care revin transportatorului)

Anexa 1.12

 

ACORD (privind predarea către client a mijloacelor de transport, mărfurilor şi a documentelor de transport în vederea încheierii regimului de tranzit comunitar/comun,

a obţinerii liberului de vamă şi a descărcării vagonului)

Anexa 1.13

 

 

Registrul de evidenţă a tranzitelor vamale

Anexa 1.14

 

 

       

FORMULARE PRIVIND TRAFICUL INTERNAŢIONAL

 

    Scrisoarea de Trasura CIM - CUV filele 1-5

    Scrisoarea de Trasura CIM - CUV fila 2a

    Scrisoarea de Trasura CIM - CUV fila4-4a

    Lista de Vagoane

    Scrisoare de Trasura CIM - CUV transport combinat filele I, II, 1-5

    Scrisoare de Trasura CIM - CUV transport combinat fila 2a

    Buletinul de Francare

    Dispozitii Ulterioare - CIT 7 - anexa 7la GLV-CIM

    Aviz de Impiedicare la Transport CIT 8 - Anexa 8 la GLV-CIM

    Aviz de Impiedicare la Livrare CIT 9 - Anexa 9 la GLV-CIM

    Aviz de incasare - CIT 12

    Legitimatie pentru insotitor - CIT 13

    Eticheta de vagon - CIT 14

    Buletin de Insotire - CIT 18

    Proces Verbal de Constatare - CIT 20

    Aviz de Lipsa - CIT 21

    Aviz de Rectificare - CIT 22

 Comanda Vagoanelor valabila de la 01 aprilie 2010