Imprimare

Formular tip cerere de informatii de interes public

 

 

Denumirea autoritatii sau institutiei publice…………………

Sediu/Adresa…………………………………………………..

Data……………………………………………………………..

 

Stimate domnule/Stimată doamnă…………………………..

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

Doresc ca informatiile solicitate să îmi fie furnizate:

Pe e-mai, la adresa………..

 

Pe email, in format editabil……la adresa………………………………..

 

Pe format de hârtie, la adresa……

 

 

 

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

…………………………….

Semnătura petentului

(opţional)

Numele şi prenumele petentului………………………

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/Email…….

Profesia (opţional)……………………..

Telefon(opţional)………………………..