Imprimare
       

     În conformitate cu prevederile Ordinului M.T.I. nr. 1459 din 07.12.2021 privind numirea reprezentantilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Naţională Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., componenţa Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea:

           1. Mariana Ioniţă

           2. Liliana Stolnicu.